Områden

RELATIONSCOACHNING

Vägen till hälsosamma relationer börjar med relationen till dig själv. En bra relation till dig själv är en grundläggande fundamental del i väl fungerande relationer. Hur du trivs med dig själv visar sig i hur du lyckas i ditt sociala liv. Är du nöjd eller mest frustrerad i ditt föräldraskap, äktenskap eller i dina relationer till vänner och kollegor. Med relationscoachning får du hjälp att se och bryta mönster och förstärka relationen till dig själv och andra. När du stärkt relationen till dig själv kommer du att uppleva hur mycket lättare det är att få dina övriga relationer att fungera.  

Läs mer om Relationscoachning

  
LIVSSTILSCOACHNING

Livsstilscoachning vänder sig till dig som vill uppnå högre välbefinnande och framgång i ditt liv. I egenskap av livsstilscoach hjälper jag dig att komma närmre dig själv och dina egna drömmar. För har du tappat kontakten med dig själv är det inte sällan som människor reagerar med allt ifrån ilska och irritation till olika smärt symptom osv. Ger du upp dina drömmar förlorar du också en del av dig själv. Varje dag kommer att påminna dig om att du förlorat en del av dig själv. Ofta speglas detta i relationen med dina nära och kära. Vill du bli en friare och lyckligare människa? Din resa mot framgång har precis börjat.

Läs mer om Livsstilscoachning

 
SORGBEARBETNING

Är du en av dem som tror på myten om att tiden läker alla sår? Då är du med största sannolikhet också en av dem om bär på många obearbetade sorger. Sorger som du kanske inte reflekterat över men som påverkar hur du mår idag. Stress, depressioner, energilöshet, koncentrationssvårigheter, humörsvängningar och oregelbunden sömn är vanliga symtom på obearbetad sorg. Först när du har bearbetat sorgen eller förlusten kan du återfå glädje och energi. Sorg är den normala och naturliga reaktionen på en förlust av något slag. Därför är också känslorna du känner i en sorg, normala och naturliga. Problemet är att vi tidigt lärt oss att dessa känslor är onormala och onaturliga. Vi har av våra föräldrar och vårt samhälle lärt oss många sätt att inte bearbeta sorgen. Några exempel; var inte ledsen, var stark, sörj i ensamhet, tiden läker alla sår.

Läs mer om Sorgbearbetning