Individuell sorgbearbetning

 

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet. 

En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv

Kursen vänder sig till dig som av olika anledningar inte vill, kan eller har möjlighet att bearbeta din sorg i grupp. Kanske känner du dig obekväm att dela dina känslor inför andra. Kanske har du varit med om en så pass traumatisk händelse att du behöver extra stöd för att kunna bearbeta den. Eller så vill du själv kunna styra kursens plats, tider och tempo.

Individuell sorgbearbetning

Du får bland annat lära mer om följande delar;

Identifiera och bearbeta dina tidigare förluster som påverkar ditt liv idag
En djupare förståelse för vad oförlöst sorg beror på
Verktyg för att bearbeta framtida förändringar och förluster

Den individuella sorgbearbetningen följer samma grundstruktur som den i grupputbildningen men med den skillnaden att du här får all uppmärksamhet och stöd. Tillsammans lägger vi upp ett tempo och tids tidsschema som passar just dig.

Bristande kunskap om sorgbearbetning är den enskilt största orsaken till att sorgen förblir obearbetad. Kursen ger dig kunskap och verktyg om hur du på ett bestående sätt kan bearbeta och förlösa din sorg.

KURSBESKRIVNING

Under kursen genomför den sörjande sitt eget sorgearbete. Kursledaren ger instruktioner, men det är kursdeltagaren som gör arbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att kursdeltagaren kan genomföra sitt sorgearbete. 

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift. Övriga sju kurstillfällen har följande upplägg; Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle. Skulle frågor på hemuppgiften uppstå så ingår även möjligheten att ringa för vägledning. 

_____________________________________________________________________
PRAKTISK INFORMATION

Kurslängd: 8 veckor.
Omfattning: 8 st möten á 60 minuter, samt cirka 2 timmar för hemuppgifter mellan varje möte. 
Plats: Balans med Omtanke
Övrigt: Kursmaterial ingår. Kurslitteratur kan eventuellt tillkomma.